استفاده از ظرفیت سفرا در بازاریابی برای محصولات کشاورزی

استفاده از ظرفیت سفرا در بازاریابی برای محصولات کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در مراسم روز جهانی شیر اظهار کرد: امنیت غذایی از مباحث مهم در دنیا بوده و به امنیت ملی پیوند خورده است. وی افزود: ما هم باید با نقشه راه در این