پیدا و پنهان ۲ میلیارد دلار صادرات دارو در برنامه هفتم

پیدا و پنهان ۲ میلیارد دلار صادرات دارو در برنامه هفتم

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که میزان صادرات دارو در سال ۱۴۰۱، به طور کلی ۶۹ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۶۶۱ دلار بوده و بیشترین میزان صادرات به کشور سوریه انجام شده است. در واقع در سال ۱۴۰۱، ایران به ۳۶ کشور مختلف دارو صادر کرده است.