ممنوعیت صادرات تخم مرغ لغو شد

ممنوعیت صادرات تخم مرغ لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی نامه‌ای از سوی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت صادرات تخم مرغ رفع شد. محمد مرادی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در گفت‌وگو با مهر عنوان کرد: ممنوعیت صادرات تخم مرغ رفع شده اما اتحادیه فعلاً برنامه‌ای برای صادرات ندارد. وی افزود: معمولاً نیمه دوم سال مصرف تخم مرغ