کمترین تورم سالانه برای «شیر» ثبت شد

کمترین تورم سالانه برای «شیر» ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل تابستان ١٤٠٢ شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٥) برابر با ۱۳۳۷.۳ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٤.٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٤.٩ درصد افزایش یافته‌است. همچنین میانگین شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نیز