امکان خلق فرصت‌ در بخش محصولات لبنی ایجاد شود

امکان خلق فرصت‌ در بخش محصولات لبنی ایجاد شود

محمدجواد عسکری شنبه یکم بهمن در نشست با مدیران عامل کارخانجات لبنی فارس با اشاره به اهمیت کیفیت تولید محصولات لبنی و تأثیر آن در بازارهای جهانی گفت: با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته، این امکان وجود دارد تا بتوانیم برخی از فرآورده‌های لبنی تولید داخل دارای مزیت رقابتی در حوزه صادرات را به صورت