موافقت با الحاق اراضی ۱۴۷ هکتاری «برم» به محدوده شاهین‌شهر

موافقت با الحاق اراضی ۱۴۷ هکتاری «برم» به محدوده شاهین‌شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پیرو نامه شماره ۳۰۰/۵۸۸۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ موضوع اعلام مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شاهین شهر موضوع الحاق ۱۴۷ هکتار اراضی شرق (هسا) با مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن به محدوده شهر در جهت تامین اراضی