شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفه ها تشکیل جلسه داد

شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفه ها تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه با حضور وزیر بهداشت و رئیس کل سازمان نظام پزشکی جلسه شورای عالی بیمه در محل وزارت بهداشت برگزار شد. در این جلسه مدیران عامل سازمان بیمه سلامت، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، بیمه مرکزی، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد، سازمان برنامه