مشهورترین کلیسای ونیز چگونه در برابر سیل محافظت شد؟

مشهورترین کلیسای ونیز چگونه در برابر سیل محافظت شد؟

به گزارش ایسنا به نقل از آرت‌نیوزپیپر، کلیسای جامع «سینت مارکو» که مشهورترین بنای تاریخی ونیز محسوب می‌شود اکنون با حصارهای شیشه‌ای محاصره‌ شده است تا این بنا را آسیب سیل‌های احتمالی مصون نگه دارد. این حصار که شبیه دیوار شیشه‌ای کوچکی به نظر می‌رسد از ورود آب تجمع‌یافته در میدان به کلیسای  ۱۰۰۰ساله ونیز