صعود دختر سابریست ایران به جدول اصلی شمشیربازی قهرمانی جهان

صعود دختر سابریست ایران به جدول اصلی شمشیربازی قهرمانی جهان

به گزارش ایسنا، در سومین روز از مسابقات شمشیربازی قهرمانی ۲۰۲۲ جهان در مصر، رقابت سابر زنان برگزار شد و یک نماینده ایران موفق به صعود به جدول اصلی مسابقات شد. ایران در سابر زنان سه نماینده داشت که نجمه سازنچیان در مرحله گروهی حذف شد اما پریماه برزگر و فائزه رفیعی به جدول مقدماتی

صعود نماینده اپه زنان ایران به جدول اصلی شمشیربازی قهرمانی جهان

صعود نماینده اپه زنان ایران به جدول اصلی شمشیربازی قهرمانی جهان

به گزارش ایسنا، در نخستین روز از مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان در مصر، رقابت اپه زنان برگزار شد و دو نماینده ایران از مرحله گروهی به جدول مقدماتی صعود کردند. مهسا پور رحمتی و اعظم بختی دونماینده ایران در جدول مقدماتی به یکدیگر خوردند که در نهایت بختی به دور دوم صعود کرد. او در