سازنچیان: تیم سابر زنان نیاز به حمایت بزرگتر دارد/امیدوارم فدراسیون به درخواست ما توجه کند

سازنچیان: تیم سابر زنان نیاز به حمایت بزرگتر دارد/امیدوارم فدراسیون به درخواست ما توجه کند

نجمه سازنچیان در گفتگو با ایسنا درباره ی آغاز برنامه های تیم ملی سابر بانوان بیان کرد: هنوز برنامه اعلام نشده است اما قبل از المپیک با سرپرستی آقای قربانی تمرین می کردیم که امیدوارم ادامه دار باشد و فکر می کنم در این صورت اتفاقات خوبی رخ بدهد. او ادامه داد: تیم سابر بانوان