اجرای همزمان ۱۰ تاسیسات تقویت فشار گاز در گستره کشور

اجرای همزمان ۱۰ تاسیسات تقویت فشار گاز در گستره کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، «صمد رحیمی» مجری طرح تأسیسات تقویت فشار گاز در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ضمن بیان این مطلب در تشریح علت این موفقیت، توربوکمپرسور را مهم‌ترین تجهیز و قلب تأسیسات تقویت فشار گاز توصیف کرد و گفت: یکی از ارکان اصلی