انرژی‌های تجدید پذیر راهکاری برای کاهش ناترازی برق

انرژی‌های تجدید پذیر راهکاری برای کاهش ناترازی برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در هجدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر برای کاهش عدم توازن تولید و مصرف انرژی الکتریکی در شبکه برق ایران، افزایش ظرفیت

کمبود ۱۲ هزار مگاواتی در تولید برق

کمبود ۱۲ هزار مگاواتی در تولید برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، سخنگوی صنعت برق افزود: پیش بینی نیاز مصرف ما امروز ۱۰ شهریورماه ۶۴۱۰۰ مگاوات می‌باشد و میزان تولید در نیروگاه‌ها ۵۲۰۰۰ مگاوات است. به دلیل محدودیت‌های پیش آمده و خارج شدن دو نیروگاه از مدار فاصله تولید و مصرف افزایش یافته است. رجبی