ناترازی برق تا پایان برنامه هفتم توسعه برطرف می‌شود

ناترازی برق تا پایان برنامه هفتم توسعه برطرف می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، امیر دودابی‌نژاد با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود، افزود: با توجه به اینکه بخش عمده برق کشور توسط واحدهای حرارتی تأمین می‌شود، از این رو هر ساله یک برنامه‌ریزی منسجم برای آماده‌سازی این واحدها