نصب سکوهای تماشاگران ورزشگاه آزادی آغاز شد

نصب سکوهای تماشاگران ورزشگاه آزادی آغاز شد

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، سعید ابوالفتحی معاون فنی و مهندسی این شرکت گفت: پس از شروع پروژه بهسازی سکوهای استادیوم آزادی از اسفندماه سال گذشته و بعد از مطالعات و کارشناسی های صورت گرفته، عملیات تخریب، مقاوم سازی و ایجاد زیرساخت های لازم