زیر زمینی شدن تجهیزات برق در دست اقدام

زیر زمینی شدن تجهیزات برق در دست اقدام

حبیب قراگوزلو مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اقداماتی برای زیر زمینی شدن خطوط برق صورت گرفته است، گفت: وی ادامه داد: برای زیر زمینی شدن تجهیزات برق سعی بر آن شده که اکثر کابل‌ها و خطوط ۶۳ ولت داخل شهر به صورت زیر زمینی باشد. این