گسترش صنایع تکمیلی در پتروشیمی راه افزایش اشتغال است

گسترش صنایع تکمیلی در پتروشیمی راه افزایش اشتغال است

سید علی نواب فر، رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی یک نقش حیاتی را برای همه پتروشیمی‌ها ایفا می‌کند افزود: پتروشیمی راه حل مواجهه با تحریم‌ها را در خودش پیدا کرده است. نفت را به دلیل اینکه ماهیت آن با ایران گره خورده است