سرپرست شرکت زغال سنگ البرز شرقی بازداشت شد

سرپرست شرکت زغال سنگ البرز شرقی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، محمد جعفر عبداللهی بیان کرد: برای رسیدگی به پرونده انفجار و ریزش تونل رزمجاه معدن زغال سنگ طزره دامغان، سرپرست شرکت زغال سنگ البرز شرقی دستگیر شده و در بازداشت بسر می‌برد و مراحل تفهیم اتهام به وی انجام شده است. وی افزود: مقرر