ثبت شرکت‏‌های صوری و ایجاد هیأت مدیره‌های اجاره‌ای جرم است

ثبت شرکت‏‌های صوری و ایجاد هیأت مدیره‌های اجاره‌ای جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اخیراً پدیده هیات مدیره های اجاره‌ای در شرکت‌های صوری رواج یافته، اظهار داشت: در سال‌های گذشته برخی اشخاص سودجو و فرصت طلب با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد بی