فرودگاه مهرآباد آزاد شد

فرودگاه مهرآباد آزاد شد

به گزارش ایسنا، امروز چهل و سومین سالگرد بازگشایی فرودگاه‌های کشور و شدت گرفتن موج فرار آمریکایی‌ها از ایران در سال ۱۳۵۷ است. فرودگاه مهرآباد و سایر فرودگاه های کشور به دستور شاپور بختیار و میدان ‏داری ارتش از آخرین ساعات پنجم بهمن ۱۳۵۷ بسته شد اما با بست‏ نشینی مردم و روحانیون در مسجد

سقوط شورای سلطنت در روز پنجم

سقوط شورای سلطنت در روز پنجم

به گزارش ایسنا، امروز بیست و سوم دی ماه سالروز تاسیس شورای سلطنت به دستور محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۵۷ است. با شنیده شدن بوی تند خزان سلطنت محمدرضا شاه، وی آخرین تیر را در چله کمانِ آرزوهایش گذاشت و رها کرد تا شاید در تاریکی شب ظلمانی به هدف اثابت کند. به سرعت دست