سایت متخلف از بلیت‌فروشی «فجر» محروم می‌شود/ تاوان افشای یک لیست

سایت متخلف از بلیت‌فروشی «فجر» محروم می‌شود/ تاوان افشای یک لیست

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است سامانه «سینماتیکت» که سال گذشته مسئولیت تخلف صورت گرفته در فرآیند انتشار پیش از موعد لیست برگزیدگان جشنواره چهلم فیلم فجر را پذیرفته بود، امسال از فرآیند بلیت‌فروشی جشنواره کنار گذاشته شود. سال گذشته و در دقایق ابتدایی برگزاری آئین اختتامیه چهلمین جشنواره فیلم فجر بود که ناگهان فهرست