ضرورت آگاهی بانوان از عوارض افزایش سن باروری

ضرورت آگاهی بانوان از عوارض افزایش سن باروری

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۴ تا ۳۰ مهر هفته سلامت بانوان نامگذاری شده است که نشان دهنده اهمیت و جایگاه سلامت بانوان در سلامت خانواده و جامعه است. متأسفانه افزایش سن ازدواج و فرزندآوری از جمله عوامل خطر بروز ناباروری در زنان است و ضروری است که آگاهی‌بخشی لازم در این زمینه انجام شود. سیمین