ظهور اولین شهر بیمارستانی در کشور

ظهور اولین شهر بیمارستانی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی دهقان منشادی، با اعلام این مطلب که بیمارستانی امام خمینی با حدود ۱۲۰۰ تخت فعال بزرگ‌ترین مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کشور است و وظیفه خطیر تربیت و پرورش پزشکان حاذق آینده را عهده‌دار بوده و منشأ پژوهش‌های جامعه‌محور در حوزه‌های مختلف سلامت است، گفت: اساتید بزرگی در این مرکز