۱۰۰ درصد خدمات وزارت بهداشت هوشمند شد

۱۰۰ درصد خدمات وزارت بهداشت هوشمند شد

به گزارش خبرگزار مهر، رضا مظهری گفت: بر اساس اطلاعاتی که وزارت ارتباطات منتشر کرد تا آبان امسال فقط ۲۷ درصد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل بود، اما هم اکنون این وزارتخانه همه ۶۳ خدماتی را که موظف به ارائه در پنجره هوشمند بود به طور ۱۰۰ درصد متصل کرده است. وی ادامه داد: