اهداف رژیم صهیونیستی از اقدامات تروریستی در ایران

اهداف رژیم صهیونیستی از اقدامات تروریستی در ایران

سید رضا صدرالحسینی، در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با اهداف رژیم صهیونیستی از انجام ترور و اقدامات خرابکارانه در منطقه غرب آسیا از جمله ایران اظهار کرد: در طول ۴۰ سال گذشته یکی از مسائلی که در منطقه غرب آسیا به اثبات رسیده، این است که رژیم صهیونیستی عامل اختلال در امنیت، صلح و