دولت سیزدهم از چالش‌ها تا دستاوردها

دولت سیزدهم از چالش‌ها تا دستاوردها

خبرگزاری مهر – گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی – مقام معظم رهبری در نشست اخیر خود در روز چهارشنبه (۸ شهریور ۱۴۰۲) با اعضای هیئت دولت که به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت انجام شد، به ایراد سخنان بسیار مهمی پرداختند. محورهای مختلفی در این سخنان وجود داشت اما بخش اقتصادی آن بسیار پررنگ و