از حکمرانی ارزی تا بازار؛سیاست تثبیت ارز چه پیوست‌هایی نیاز دارد؟

از حکمرانی ارزی تا بازار؛سیاست تثبیت ارز چه پیوست‌هایی نیاز دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان بانک مرکزی معتقد هستند سیاست تثبیت ارز بانک مرکزی راهکاری مناسب در شرایط فعلی است، اما این سیاست باید چند لایه و با کارشناسی‌های مختلف انجام شود. «ثبات» و «تأمین نیاز» ۲ هدف حکمرانی ارزی مطلوببه گفته مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، کشور به