ایران پیشگام تولید آفت‌کش‌های به‌دست آمده از حشرات

ایران پیشگام تولید آفت‌کش‌های به‌دست آمده از حشرات

به گزارش خبرنگار مهر، حشرات در بخش کشاورزی هم خسارت‌زا هستند و هم مفید برای دفع آفات. حمله ملخ‌ها ممکن است تلاش یک سال کشاورزی را نابود کند و در مقابل حشراتی مانند زنبور عسل، کفشدوزک و… یکی از حشرات مفید در دفع آفات گیاهی هستند. مهران غزوی یکی از محققان حوزه حشرات سازمان تحقیقات،