توقف سواپ گاز ترکمنستان با جمهوری آذربایجان از طریق ایران

توقف سواپ گاز ترکمنستان با جمهوری آذربایجان از طریق ایران

به گزراش خبرنگار مهر، به نقل از آذرنیوز، سواپ گاز ترکمنستان به آذربایجان که از طریق خاک ایران انجام می‌شود موقتاً متوقف شده است. گفته می‌شود ترکمنستان و آذربایجان هم اکنون در حال مذاکره برای از سرگیری این توافق سواپ گازی هستند. توافق تحویل گاز ترکمنستان به آذربایجان از طریق ایران در ماه نوامبر سال