وزیر ورزش: پیگیر احیای قانون ۰.۲۷ درصد خواهیم بود

وزیر ورزش: پیگیر احیای قانون ۰.۲۷ درصد خواهیم بود

حمید سجادی هزاوه ۲۹ مهرماه در نشست وزیر ورزش و جوانان با سمن های جوانان، تشکل ها و فعالین اردوهای جهادی استان مرکزی، افزود: تمام تلاش مجموعه وزارت ورزش در راستای خوب کردن حال مردم است و سمن ها نیز چنین رسالتی را برای خود تعریف می کنند. وی اظهار کرد: ۱۴ هزار هیات های