استفاده از پزشکان بخش خصوصی در برنامه سلامت خانواده

استفاده از پزشکان بخش خصوصی در برنامه سلامت خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، در پایان دوازدهمین جلسه قرارگاه برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، گفت: عمده بحث‌ها در خصوص چگونگی اضافه شدن شهرهای جدید به این طرح بود. همچنین درباره میزان آمادگی و اقداماتی که در ۳۲ شهر جدیدی که به برنامه پیوسته اند، بحث و تبادل نظر شد. وی با بیان

اجرای برنامه سلامت خانواده در ۵ نقطه کشور

اجرای برنامه سلامت خانواده در ۵ نقطه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، به اجرای برنامه سلامت خانواده در جنوب کرمان، اشاره کرد و گفت: پس از بررسی اجرای این برنامه، خدمات بستری مردم جیرفت و کهنوج در صورت مراجعه از مسیر پزشکی خانواده و نظام ارجاع رایگان می‌شود. وی افزود: در حال حاضر در ۴ نقطه کشور این طرح در

طرح سلامت خانواده جایگزین نظام ارجاع می‌شود

طرح سلامت خانواده جایگزین نظام ارجاع می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مشایخی اظهار داشت: از ابتدای شهریور طرح سلامت خانواده در مناطق شهری، جایگزین نظام ارجاع می‌شود. مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت افزود: پزشکانی که در مطب، بیماران را ویزیت می‌کنند باید از مسیری مشخص از بیمه‌ها، دریافتی داشته باشند که این موضوع در نظام ارجاع فراهم نبود بنابراین