دیدار سفیر نروژ با دبیر پیش از مسابقات جهانی

دیدار سفیر نروژ با دبیر پیش از مسابقات جهانی

به گزارش ایسنا، دبیر در ابتدای این دیدار ضمن خیرمقدم به سفیر نروژ، توضیحاتی را در مورد اهمیت کشتی در ایران، تاریخچه این ورزش ملی و قهرمانان و مدال‌آوران این رشته ورزشی داد. در ادامه سفیر نروژ بازدیدی را از کمپ تیم‌های ملی کشتی به‌عمل آورد و شاهد تمرینات تیم‌های ملی کشتی بود. وی هم‌چنین