عدالت در سلامت نیاز به هم افزایی دارد/توجه به تکریم ارباب رجوع

عدالت در سلامت نیاز به هم افزایی دارد/توجه به تکریم ارباب رجوع

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی در جلسه تودیع و معارفه معاون درمان وزارت بهداشت که با حضور مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی برگزار شد، افزود: خوشحالم در جمع صمیمی شما هستم و افتخار پیدا کرده ام در این مسیر خدمتگزار مردم باشم. وی اظهار داشت: دکتر جان بابایی در دو سال اخیر با