نظارت بر سزارین‌های تقویمی/ با بیمارستان‌های متخلف برخورد می‌شود

نظارت بر سزارین‌های تقویمی/ با بیمارستان‌های متخلف برخورد می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، در نامه‌ای به معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواستار اقدامات کنترلی به منظور عدم رشد آماری سزارین‌های تقویمی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ و اعمال مقررات در برخورد با تخلفات احتمالی شد. متن نامه معاون درمان وزارت بهداشت پیرو ابلاغ بخشنامه‌های قبلی در خصوص تاکید بر کنترل سزارین‌های غیراورژانس