وزارت بهداشت نباید کار اقتصادی کند/ ماجرای تولید آنژیوکت

وزارت بهداشت نباید کار اقتصادی کند/ ماجرای تولید آنژیوکت

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع ورود هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، به راه اندازی شرکت‌های تجهیزات پزشکی، به سال‌های خیلی دور باز می‌گردد و چالش دیروز و امروز نیست. اما، سوالی که مطرح می‌شود؛ این است که چرا هیأت امنا، در فعالیت‌هایی ورود کرده که بخش خصوصی به خوبی از عهده آن