معرفی سرمربیان تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و امید کاراته بانوان

معرفی سرمربیان تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و امید کاراته بانوان

به گزارش ایسنا، با پیشنهاد نایب رئیس بانوان فدراسیون کاراته و حکم سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون، ستاره موسوی به عنوان سرمربی تیم ملی امید و لیلا بهرامی به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان و جوانان دختران منصوب شدند. پس از انتصاب‌هایی که از سوی رئیس فدراسیون انجام شد، فرخناز ارباب نیز حکم سرمربی‌گری تیم ملی