کدام سرگیجه خطرناک است

کدام سرگیجه خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد عصارزادگان، در گفتگو با رادیو سلامت گفت: در پزشکی دو مبحث داریم که با هم اشتباه گرفته می‌شوند، یک سرگیجه ورتیگو (سرگیجه حقیقی) و دو، گیجی و اکثراً دومی را بیماران، سرگیجه می‌نامند و خیلی نگران کننده نیست. تفاوت این دو در اهمیت آنها است که کدام جدی گرفته شود