تمدید مهلت ارسال اثر به همایش ملی مهارت مهارت‌آموزی سربازان/۸۵ درصد مشمولان به سربازی رفته‌اند

تمدید مهلت ارسال اثر به همایش ملی مهارت مهارت‌آموزی سربازان/۸۵ درصد مشمولان به سربازی رفته‌اند

سردار موسی کمالی در گفت‌وگوبا ایسنا، درباره برگزاری همایش ملی مهارت آموزی سربازان گفت:‌ همایش ملی مهارت‌آموزی با دو هدف فرهنگ‌سازی و ترویج و توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی و جلب مشارکت اقشار جامعه به ویژه جامعه علمی کشور در سه محور رشد و تعالی خدمت وظیفه عمومی، هدفمندسازی مهارت‌آموزی و اشتغال مؤثر کارکنان وظیفه منقضی برگزار