قصور برخی نهادها در تکمیل طرح پنجره واحد «مدیریت زمین»

قصور برخی نهادها در تکمیل طرح پنجره واحد «مدیریت زمین»

به گزارش خبرنگار مهر، دولت الکترونیک یکی از شعارهایی بود که در دولت‌های قبل مطرح شد اما هنوز به طور کامل در کشور اجرا نشده است. انجام کارهای روزمره از طریق فضای مجازی و پنجره واحد ضمن کاهش زمان صرف شده از حجم ترافیک کلان شهرها می‌کاهد. پیش تر افراد در دورترین شهرهای کشور برای