«بیمارانی روانی» که در رسانه‌ها خدمات روانشناسی می‌دهند !

«بیمارانی روانی» که در رسانه‌ها خدمات روانشناسی می‌دهند !

دکتر محمد باقر حبی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه افرادی که فاقد مجوز فعالیت و پروانه اشتغال هستند از طریق فضای مجازی و با تبلیغ فعالیت‌های خود از نیاز مردم برای دریافت خدمات روانشناسی و مشاوره سوءاستفاده کرده و خود را با عناوین جعلی و ساختگی و کذب تحت عنوان «متخصص» و یا

اسامی روانشناس‌نماها به زودی منتشر می‌شود/مردم به رفتار خارج از عرف در جلسات مشاوره حساس باشند

اسامی روانشناس‌نماها به زودی منتشر می‌شود/مردم به رفتار خارج از عرف در جلسات مشاوره حساس باشند

دکتر محمد حاتمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره غیر قانونی از سوی برخی افراد که خود را روانشناس می‌نامند اما پروانه اشتغال ندارند، اظهار کرد: به زودی این سازمان اسامی روانشناسان زرد و روانشناس نماها را منتشر خواهد کرد تا این روانشناس نماها به مردم معرفی شده و کسی به