انتشار ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۰

انتشار ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۰

به گزارش ایسنا مهدی جمالی نژاد ضمن اعلام این خبر اظهارکرد: با توجه به “بند هـ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور”، وزارت کشور متولی معرفی شهرداری‌ها جهت استفاده از اوراق مشارکت بود که شهرداری‌ها و مبالغ آن‌ها از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تا ۱۰۰درصد مبلغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه مشخص