مدیر پیشین سیا: بن سلمان “خودشیفته و کینه‌توز” است

مدیر پیشین سیا: بن سلمان “خودشیفته و کینه‌توز” است

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العهد، مقامات آمریکایی همواره از محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی انتقاد کرده و او را ظالم می‌خوانند، بسیاری از نویسندگان آمریکایی نیز از امتیازهای رایگانی که جو بایدن، رئیس جمهور کشورشان به بن سلمان داد، ابراز تعجب کردند، آنها بر این باورند که او اگر به تعهدات خود