جذب ۷۰۰ آموزگار استثنایی/آغاز کار گفتار درمانگران و کاردرمانگران جدید سازمان استثنایی از زمستان

جذب ۷۰۰ آموزگار استثنایی/آغاز کار گفتار درمانگران و کاردرمانگران جدید سازمان استثنایی از زمستان

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، حمید طریفی حسینی با حضور در یکی از برنامه‌های شبکه یک سیما، اظهار کرد: برای اولین بار سازمان اداری و استخدامی هزار ردیف اختصاصی برای استخدام کاردرمان و گفتاردرمان در اختیار ما قرار داد. وی با بیان اینکه ما در حال حاضر حدود ۶۵۰ نیروی توانبخشی شامل کاردرمانگر،