بانوان اسکیت سرعت به مدال هانگژو می‌رسند؟

بانوان اسکیت سرعت به مدال هانگژو می‌رسند؟

سارا فرشتیان در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از وضعیت بانوان اسکیت سرعت برای شرکت در بازی‌های آسیایی هانگژو چین، اظهار کرد: برای آماده‌سازی بانوان جهت شرکت در این بازی‌ها ۵ مرحله اردو پیش‌بینی کرده بودیم که در طی برگزاری این اردوها، تعداد بازیکنان ریزش پیدا کرد و در حال حاضر ۸ نفر به اردوی