«زلزله سوریه» و به حرکت در آمدن کارت‌های «عادی سازی» روابط با دولت دمشق

«زلزله سوریه» و به حرکت در آمدن کارت‌های «عادی سازی» روابط با دولت دمشق

 به گزارش ایسنا، در جریان تحولات داخلی در سوریه از سال ۲۰۱۱ که عده ای از کارشناسان از آن به عنوان “خیزش در سوریه “و امتداد بهار عربی یاد می کنند، تعداد زیادی از کشورهای عربی با حمایت از مخالفان دولت و معارضین این کشور، اقدام به قطع روابط با این کشور عربی کردند و