تعرفه های پزشکی ۱۴۰۲ بیشتر از مصوبه دولت بود

تعرفه های پزشکی ۱۴۰۲ بیشتر از مصوبه دولت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی افزود: آنچه شورای عالی بیمه سلامت درباره تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۲ تصویب کرده بود، بیش از مصوبه فعلی دولت بود. اما هیئت دولت با توجه به شرایط، متوسط افزایش ۲۵ درصد را مصوب کرد. وی درباره چگونگی پوشش بیمه‌ای افزایش هزینه‌های درمانی، گفت: بیمه‌ها حتماً تعرفه‌های مصوب را پوشش خواهند