هشدار درباره وضعیت زاگرس/ لزوم کاشت درختان متناسب با شرایط اقلیمی کشور

هشدار درباره وضعیت زاگرس/ لزوم کاشت درختان متناسب با شرایط اقلیمی کشور

 به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا محمد درویش درهمایش «برای نجات زاگرس» که در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و دانشگاه علم و فرهنگ با حضور بهزاد استقامت – کارشناس مارکتینگ، علی شیردستیان – گرافیست – و ادوین قاسمی – مدرس نرم‌افزارهای طراحی – برگزار شد، با اشاره به