آمادگی معاونت درمان وزارت بهداشت برای راهپیمایی اربعین

آمادگی معاونت درمان وزارت بهداشت برای راهپیمایی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن واعظی رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت، با توجه به همکاری مؤثر دانشگاه‌های علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی در تأمین پرسنل درمانی مورد نیاز، گفت: دانشگاه‌ها سال‌ها است در زمینه برگزاری مراسم اربعین تجربه دارند و هر ساله با انجام اقدامات جهادی و