بازداشت دو مدیر شهرداری کرج برای دریافت رشوه

بازداشت دو مدیر شهرداری کرج برای دریافت رشوه

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، حسین فاضلی هریکندی با اعلام خبر بازداشت رئیس یکی از سازمان‌های شهرداری کرج و یکی از مدیران آن سازمان به اتهام «دریافت رشوه» گفت که آنها روز گذشته پس از دریافت رشوه از یکی از پیمانکاران شهرداری بازداشت شدند. رئیس کل دادگستری استان البرز، افزود: متهمان که