مسدود شدن حساب فدراسیون تیراندازی/ درخواست ۳ میلیارد و ۳۱۴ میلیونی هاشمی

مسدود شدن حساب فدراسیون تیراندازی/ درخواست ۳ میلیارد و ۳۱۴ میلیونی هاشمی

به گزارش ایسنا، رییس فدراسیون تیراندازی اعلام کرد که مهدی هاشمی بابت سنوات و پرداخت‌های سال‌های ۸۶ تا ۹۵ که در فدراسیون تیراندازی رییس بوده است در ابتدا مبلغ ۳۱ هزار یورو درخواست کرد که از حساب فدراسیون برداشت کرده است. رییس فدراسیون می‌گوید هاشمی ۲۲ سفر رفته است.  بعد از آن هم هاشمی ۳میلیارد