رکورددار پرش طول زنان ایران: ماجرای المپیک ناراحتم کرد اما بهانه نگرفتم

رکورددار پرش طول زنان ایران: ماجرای المپیک ناراحتم کرد اما بهانه نگرفتم

به گزارش ایسنا، ریحانه مبینی پرنده دوومیدانی ایران در دومین مرحله از مسابقات قهرمانی باشگاه‌های کشور موفق شد دو بار رکورد ملی پرش طول زنان ایران را که با ۶.۲۶ متر متعلق به خودش بود، جابجا کند. او ابتدا رکورد ۶.۳۰ متر و در پرشی دیگر حدنصاف ۶.۴۰ متر را ثبت کرد تا نشان دهد در صورت حمایت